Wycieczka po fabryce

garden type factory
2016 ACE Exhibition in India

Wystawa ACE 2016 w Indiach

auto moulding production line 1

linia produkcyjna do automatycznego formowania 1

auto moulding production line 2

linia produkcyjna do automatycznego formowania 2

auto moulding production line 3

linia produkcyjna do automatycznego formowania 3

casting head cutting workshop

warsztaty do cięcia głowicy odlewniczej

casting railway system

odlewanie systemu kolejowego

customer visiting factory 1

klient odwiedzający fabrykę 1

customer visiting factory the 1st time

klient odwiedza fabrykę po raz pierwszy;

customer visting factory the 3rd time

klient odwiedza fabrykę po raz trzeci

customer visting factory

klient odwiedza fabrykę

dust removal facilities

urządzenia do odpylania

dust removal installation

instalacja odpylania

Moulding sand laboratory

Laboratorium piasku formierskiego